De geldwolf, de bewindvoerder en het pgb

Margriet uit Paterswolde zou met haar Stichting Buitenbeentje de spil zijn in een enorme verduisteringszaak van zorggeld in Noord-Nederland. Rond de stichting zoemen verhalen over wegsluizen van miljoenen euro’s aan persoonsgebonden budgetten van cliënten met vaak een ernstige geestelijke beperking.

Margriet R.
Margriet R.

Het is 30 december, iets na vier uur in de middag. De 51-jarige Margriet zit aan de keukentafel die aan de achterzijde van haar vrijstaande woning in Paterswolde staat. Voor haar staat een glaasje wijn dat ze tijdens het gesprek nog een keer vult. Rechts van haar zit haar partner, de 56-jarige Arend. Ze is boos. En dan weer aangeslagen. En dan opgefokt.

Ze heeft de krant benaderd, want Margriet heeft een conflict met zorgkantoor Menzis. Margriet is pinnig omdat mensen over haar en haar man roddelen. Over de drie auto’s die op de oprit staan, de grote tuin en hoe vaak ze op vakantie gaan. ,,Ik krijg helemaal geen salaris voor het werk voor Stichting Buitenbeentje en de zorgboerderij. Wij zijn geen geldwolven’’, zegt ze.
Uit het niets begint ze over de beschuldiging van ‘de mensen’. Wie dat zijn, zegt ze niet. Ze noemt namen van cliënten van Stichting Buitenbeentje. Over wie het zorgkantoor ook al vragen stelde. Haar man grijpt voorzichtig in. ,,Het gaat om Anjo’’, zegt hij. Maar het wordt weggewuifd.
Anjo is Anjo Duin. Een 64-jarige verstandelijk gehandicapte man uit Oude Pekela die verblijft in de zorgboerderij van Stichting Nova Logeren in Beerta. De Oost-Groningse zorgboerderij van Margriet en Arend. Haar eigen zoon woont er ook. Ooit de reden om het pand te kopen en een zorgboerderij te starten. Om mensen als Anjo te helpen, zal ze met een snik zeggen. Margriet, kort blond haar en een nette jurk, is ook de bewindvoerder van Anjo Duin. Ze beheert zijn geld. Tijdens het gesprek vertelt ze dat ze van meer mensen de bewindvoerder is.
Duin krijgt maandelijks zo’n 4500 euro aan persoonsgebonden budget (pgb). Daarmee kunnen budgethouders (in dit geval Anjo Duin) hun eigen zorg inkopen. Alleen Duin doet dat niet zelf, want hij begrijpt het verschil niet tussen honderd euro en een knikker. Margriet wel.
Ze is woest, die 30ste december. Want het zorgkantoor Groningen – zorgverzekeraar Menzis – heeft het pgb van Anjo stopgezet. Het vordert 93.000 euro terug van het ontvangen budget over heel 2012 en het eerste deel van 2013. Menzis laat, zo vindt zij, die arme Anjo aan zijn lot over. En zij is – ’en zo voel ik dat ook’ – verantwoordelijk. Anjo – Margriet dus eigenlijk – moet aantonen dat hij zijn pgb goed heeft besteed aan de zorgboerderij van Margriet in Beerta. Bonnetjes wil Menzis zien. En deugdelijk ingevulde verantwoordingsformulieren.
,,Menzis eist zorggeld terug terwijl die zorg wel is verleend’’, foetert Margriet.
Dat blijkt niet te kloppen. Dagblad van het Noorden sprak de afgelopen weken, na de publicatie over het conflict tussen Menzis en Stichting Buitenbeentje van Margriet, met meerdere budgethouders, slachtoffers en betrokkenen. Allemaal – en onafhankelijk van elkaar – komen ze met hetzelfde verhaal. Margriet verduistert het zorggeld van mensen die juist zeer afhankelijk zijn van haar en het geld.
,,Het is zo schrijnend. Dit zijn mensen die allemaal een beperking hebben. Geen flauw idee hebben waar het allemaal om gaat. En over de ruggen van deze mensen wordt hun geld ingepikt en hun zorg onthouden’’, zegt een van de klokkenluiders.
Ook heeft de krant meerdere mails, documenten en aangiftes in bezit waaruit een vrouw naar voren komt die, samen met haar partner, verantwoordelijk is voor een megafraude. Waarbij duizenden euro’s per maand per cliënt aan pgb’s verdwenen. Zij gaf op dat cliënten permanent of tijdelijk verbleven in de zorgboerderij in Beerta. Voor hen ontving ze meer geld, want de zorg was ook intensiever. Op papier althans. Het gaat om duizenden euro’s per cliënt per maand. Maar het geld werd overgemaakt naar Stichting Buitenbeentje of Nova Logeren van Margriet en Arend, terwijl het grootste deel van de cliënten helemaal niet in Beerta verbleef. Controleurs van het zorgkantoor worden misleid. Geregeld drukt Margriet in een mailtje haar cliënten op het hart te liegen over de zorg. ’Je moet zeggen dat ik elke dag 2,5 uur kom, ik je help bij de boodschappen en met gesprekken met de huisarts’ staat in een van die mails.
Stukje uit brandbrief van medewerkers
Stukje uit brandbrief

Alle mogelijke slachtoffers van de verduistering hebben een geestelijke beperking. Daardoor zijn ze een makkelijke prooi. Makkelijk te beïnvloeden en ze kunnen zich moeilijk verweren. Margriet heeft een neus voor deze mensen, zegt een van de medewerkers van het zorgkantoor Groningen. Uit een van de politieverklaringen komt naar voren dat de cliënten steeds blanco contracten moesten ondertekenen. ,,Margriet zou ze dan later wel invullen, werd tegen deze mensen gezegd. En deze cliënten snappen daar, met alle respect, niets van. Dus zetten ze blind hun handtekening. Waarvoor? Hadden ze geen benul van.’’

Als Margriet de blanco verantwoordingsformulieren met handtekening kreeg, vulde ze bijvoorbeeld achteraf in dat zij de begeleiding deed. Dat deed ze dan voor zeker tachtig cliënten, is de beschuldiging. En per cliënt kreeg ze duizenden euro’s per maand bijgeschreven op de rekening van een van de stichtingen. Volgens Menzis krijgt een gemiddelde pgbbudgethouder zo’n 24.000 euro per jaar aan zorggeld. Maar een medewerker van de fraudeafdeling van Menzis vertelt dat het in het geval van Stichting Buitenbeentje vaak om hogere bedragen ging. ,,Mevrouw heeft een neus voor mensen met een laag IQ en zeer hoge pgb-indicaties.’’
Berekeningen gaan uit van zo’n drie tot vier miljoen euro aan persoonsgebonden budget dat richting de cliënten van Margriet en Arend gingen. Geld puur bedoeld voor zorg. ,,Er zijn miljoenen verdampt aan reizen, auto’s en dure spullen’’, zegt een oud-medewerkster.
Het gaat vaak om schrijnende verhalen van cliënten die echt zorg nodig hebben. En niet kregen. Zo zou Arie, hij heeft ernstig psychische problemen, voortdurend intensieve begeleiding moeten krijgen. Zo oordeelde althans het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). ‘U woont in een huis met andere mensen, de begeleiding is voortdurend in de buurt en ook ’s nachts is er een begeleider in de buurt’, schrijft CIZ. Daarom krijgt Arie maandelijks duizenden euro’s aan persoonsgebonden budget op zijn rekening bijgeschreven. Arie is viavia met Margriet in aanraking gekomen. Zij wil hem wel helpen met de financiën, zegt ze. Als hij hetpgb aanvraagt, dan zorgt zij voor de rest.
Maar uit bankafschriften blijkt dat vaak op dezelfde dag – of een dag later – het geld naar de rekeningen van Stichting Nova Logeren is gesluisd. Zoals op 7 november 2012 toen Arie 9142,10 euro kreeg voor die constante begeleiding. ,,Maar ik heb daar nog nooit geslapen. En kreeg twee tot drie uurtjes in de week een schoonmaker in mijn woning’’, zegt hij. Anderen bevestigen dat. Maar diezelfde dag wordt er wel 8642,10 euro gestort op de rekening van Stichting Nova Logeren. Margriet stort als bewindvoerder het geld naar de stichting waarvan Arend, volgens de Kamer van Koophandel, de enige bestuurder is.
Op 23 januari stuurt Margriet een mail naar de krant. Ze lijkt in paniek. Want de pijlen die ze richtte op Menzis hebben zich na het artikel over Duin tegen haar gekeerd. Menzis wijst fijntjes op de dubbele pet van Margriet in deze zaak. ,,Ze heeft als bewindvoerder belang bij het pgb van Duin, aangezien ze ook verbonden is met de zorgboerderij.’’ Menzis is op de achtergrond dan allang bezig met een fraudeonderzoek naar Margriet. De Drentse collega’s van het zorgkantoor worden ook getipt. Later zal blijken dat daar ook elf verdachte gevallen rond Stichting Buitenbeentje uitrollen.
Krantenartikel over verzonnen overval
Krantenartikel over verzonnen overval

Op Facebook wordt een demonstratie georganiseerd bij de zorgboerderij van Margriet om ‘Anjo te redden’. De wildste verhalen doen inmiddels de ronde over Margriet. ‘Dit loopt uit de hand’, mailt ze naar de krant. Een handjevol mensen verzamelt zich op 2 februari voor de boerderij in Beerta met spandoeken. Anjo Duin moet uit de klauwen worden gered van Margriet, vinden de demonstranten. Reageren op mails en telefoontjes doet ze dan niet meer.
Haar moeder waarschuwde al in 2000 in een brief aan de Raad voor Kinderbescherming voor haar bloedeigen dochter. Haar moeder – die hoopte dat haar kleinkinderen bij de ex van R. worden ondergebracht – omschrijft haar als een ‘geweten- en emotieloze vrouw waarbij de normen en waarden zoek zijn’. Margriet R. speelt vaak een schimmenspel waarvan alleen zij de spelregels kent, staat in de brief.

Zes jaar daarvoor probeert Margriet R. de verzekering op te lichten. Totaal hysterisch en vol tranen doet ze haar verhaal tegen agenten in een woning aan de Rijksstraatweg in Haren waar ze dan met een chiropractor – haar ex-man – woont. Ze zegt door twee mannen op klaarlichte dag te zijn overvallen en dat ze haar met geweld dwongen geld en sieraden af te staan. Er kwamen zelfs compositietekeningen van de daders, maar in 2000 blijkt dat ze het totale verhaal uit haar duim had gezogen. Margriet R. wordt hier uiteindelijk voor veroordeeld door de rechter.

Dat Margriet vol overgave de strijd aangaat voor Anjo Duin is dan ook een show die ze opvoert, zeggen meerdere mensen. Ze wordt omschreven als een actrice en fantast. Iemand die anderen met gemak om de vingers windt en ze een rad voor de ogen draait. ,,Een notoire leugenaarster’’, zegt een. Ja, dat klopt, zeggen anderen. Een vrouw die intimidatie en bedreigingen niet schuwt. En erg gesteld is op dure dingen.
In juni beginnen de eerste scheuren rond Stichting Buitenbeentje, Nova Logeren en de zorgboerderij zich te vertonen. Menzis krijgt een brief van twaalf medewerkers die bij de zorgboerderij in Beerta werken. Het is met recht een alarmbrief. Zo geven ze aan dat er cliënten worden opgevoerd door Margriet, voor zowel wonen als werken, die niemand van de medewerkers kent. ‘Door mevrouw wordt ons gesommeerd om, wanneer het Zorgkantoor hierover belt, te liegen. Wanneer wij aangeven hier niet aan mee te willen werken, worden we gedreigd en geïntimideerd op straffe van onze baan’, staat in de brief die ook rept over Arend. ‘Wij als medewerkers hebben nog nooit gemerkt dat Arend enige aandacht voor deze cliënten heeft gehad, laat staan hen op enige wijze heeft begeleid’. Menzis is dan al bezig met een onderzoek enpgb’s worden al stopgezet.
Een maand later vertrekken vijf cliënten per direct uit de zorgboerderij. Ze vertrouwen het zaakje niet meer.
GeldAls ik Margriet op 5 februari de bevindingen voorleg van verduisteringen en mogelijke fraude, ontkent ze. Margriet is erg zenuwachtig. ,,Het is niet waar. Ik ben altijd goed voor de cliënten geweest. De zorg is ook altijd goed. Maar er zitten mensen tussen voor wie het nooit genoeg is. Zelf verdiende ik 850 euro netto in de maand. Dat is alles.’’
Na een tijdje biecht ze wel op dat de persoonsgebonden budgetten van cliënten niet altijd aan zorg zijn besteed. ,,We kochten er ook auto’s voor. En computers, iPads en dat soort dingen. Ook vakanties. Maar alleen voor de cliënten.’’ Vijf minuten later: ,,En wij hebben een winstmarge van maximaal 20 procent met onze stichting.’’
Maar niet lang meer, zegt ze. ,,Alles is inmiddels afgezegd. Ik wil dit gezeur niet langer. Stichting Buitenbeentje is gestopt en Nova Logeren wordt overgenomen door anderen. Dat raadt Menzis mij ook aan. We houden ermee op.’’

4 gedachten over “De geldwolf, de bewindvoerder en het pgb”

 1. Nou dan ken je Henrietta P. nog niet, koopt elke jaar van de pgb een nieuwe auto.
  Heeft haar huis al 3 keer laten verbouwen van de pgb

  en ze laat ook haar eigen huis poetsen van uren van de cliënten.
  http://www.hetwerkt.eu

  Mooie praatjes maar de gemeente is al onderzoek gestart is meer al 50 duizend euro achter over gedrukt, onderzoek loopt nog!

 2. Ik ken Margriet R al uit mijn jeugd in Haren en ze is echt een gevaarlijke pathologische leugenaar met narcistische trekjes..
  Ik ben er van overtuigd dat ze deze dingen heeft gedaan! Evenals het in scene zetten van in inbraak in haar destijds riante villa in Haren.

 3. Ik ken mevrouw, ze woont bij mij in de buurt en ken de verhalen van verbouwingen 5 auto’s tig fietsen etc. ze bood de moeder van mijn zoon aan de pgb te willen beheren. Ik had haar daarvoor een maal gezien: ze kijkt niet goed uit haar ogen, niet te vertrouwen en dat blijkt maar weer. Wij beheren de PGB van onze zoon zelf,best veel werk, maar beter dan aan zo’n intens gestoord wijf over te laten.
  Ben benieuwd wanneer ze voor moet komen, vooralsnog staat haar huis te koop voor ruim 700000……hoop dt ze t lukt dat te verkopen, kan ze alles mooi terug betalen.
  In Haren flikte ze destijds het kunstje dat ze claimde te zijn overvallen…..ziek mens

Plaats een reactie