Eervol ontslag

Henk Heijerman is financieel ambtenaar van de gemeente Tynaarlo. Althans, dat was hij tot 8 oktober. Op die dag wordt Heijerman – het financiële geweten van de gemeente – geschorst. Hij zou niet integer handelen en hem wordt plichtsverzuim verweten.

DRE7 fotobewerking Van Zuilen (links) en Heijerman

De gemeente – bij monde van burgemeester Frank van Zuilen en de gemeentesecretaris – deed later nog even een extra duit in het zakje. In de kwestie-Heijerman zouden er ‘emotionele verklaringen liggen van medewerksters’. Vrouwelijke collega’s dus. Verder wilden de burgemeester c.s. er niets over zeggen, maar dat hoefde ook niet. De geruchtenmachine draaide overuren. 1+1 = 2 toch?

Nu, acht maanden na de schorsing, krijgt financieel topambtenaar Henk Heijerman eervol ontslag. Hij en de gemeente Tynaarlo treffen een regeling. Heijerman komt niet terug. Een verstoorde arbeidsrelatie heet het nu. Heel wat anders dan niet integer handelen. Heijerman is zijn baan kwijt, maar wordt gecompenseerd. Ruim ook. Maar waarom krijgt Heijerman zo veel geld? De aantijgingen waren immers niet mals?

De aantijgingen niet inderdaad. Maar Henk Heijerman heeft geen vieze rare dingen gedaan met zijn collega’s. Hij heeft ook geen graai in de gemeentekas gedaan. Fraude dan? Nee. Het Bureau voor de Integriteit (BING) deed daar namelijk onderzoek naar. Dagblad van het Noorden schreef al: er blijft weinig van over. Daarom ook eervol ontslag. Dat houdt bij gemeenteambtenaren in dat Heijerman zich mag ‘verheugen’ op een zak met geld. Alleen heet dat anders in ambtenarenland. Er is, zo zochten wij op, ambtenarenjurisprudentie over de ‘gouden handdruk’. Heijerman krijgt honderdduizend euro ontslagvergoeding (wel je mond over houden is een voorwaarde – zwijggeld noem ik dat). Ook ontvangt tot zijn 63-ste een maandelijkse uitkering (wordt betaald door Tynaarlo) dat wordt aangevuld tot ongeveer zijn laatstverdiende salaris (wordt betaald door Tynaarlo). Ook betaalt de gemeente een deel van zijn levensloopregeling uit. Alles bij elkaar toch zeker een half miljoen euro, exclusief de kosten voor advocaten en de onderzoeken (ruim honderdduizend euro).

Hoe dan ook, de gemeente Tynaarlo gaat enorm nat in de affaire-Heijerman. Iemand in het gemeentehuis – Heijerman was een lastige en kritische ambtenaar – trok een te grote broek aan. De kritische einzelgänger Heijerman moest ‘gewoon’ weg. En VVD-burgemeester Frank van Zuilen (lees ook vooral het achtergrondverhaal – staat onder dit verhaal) stond er bij en keek er naar.

Bij andere bestuurders in Drenthe wordt deze zaak met een scheef oog bekeken. Of zoals iemand het onlangs stelde: ‘Tynaarlo is de risee van bestuurlijk en politiek Drenthe door de manier waarop ze de zaak-Heijerman aanpakken’. Niet alleen zijn ze een ambtenaar kwijt die werd omschreven als het ‘lopende financiële geweten van de gemeente’, ook kost het ze bakken met geld. Nou ja, het is gemeenschapsgeld.

Het is nu de vraag of deze zaak politiek-bestuurlijke consequenties krijgt. Burgemeester Frank van Zuilen (VVD) – die een open brief stuurde en afstand neemt (de boodschapper heeft het gedaan) van de onderzoeksverhalen door Dagblad van het Noorden – lag al onder vuur rond deze kwestie. Maar Van Zuilen beschuldigt ook de gemeenteraad die de hele kwestie zou hebben opgeblazen. Politiek misbruik maken van de zaak. Geen handige opmerking, want er zijn raadsleden die daar nogal pissig over zijn.

Over een angstcultuur op het gemeentehuis is ook geen sprake, zei Van Zuilen. Die trof hij wel aan toen hij net begon. Zijn voorganger en partijgenoot Jan Rijpstra is daar weer ‘not amused’ over. Die hoopt dat de raad van Tynaarlo hier vragen over gaat stellen.

De VVD – in de oppositie – lijkt uit op zijn bestuurlijke scalp. Maar ook de PvdA – in de coalitie – gaf eerder te kennen onder geen beding akkoord te gaan met een gouden handdruk. De gemeenteraad, achter gesloten deuren, besloot deze week om de geheimhouding van de rapporten naar de kwestie Heijerman op te heffen. Van Zuilen wil dit eigenlijk niet, maar zal nu moeten. Op z’n vroegst zal Tynaarlo 20 juni de rapporten publiek moeten maken.

De gemeente Tynaarlo is beschadigd, zo veel is wel duidelijk. Toen Frank van Zuilen in 2009 werd gehaald als burgemeester zou hij mee hebben gekregen: zet Tynaarlo op de kaart. Het is hem gelukt.

Lees hier het achtergrondverhaal in Dagblad van het Noorden  Angst in Tynaarlo en Burgemeester: Geen signalen angstcultuur

 

 

 

 

 

Plaats een reactie